Rok stromu

28.10.2009 - Tomáš Havlíček

V naší družině se úspěšně rozjel projekt Rok stromu. Cílem je zařadit běžnou výtvarnou činnost do kontextu koloběhu ročních dob. V přiložených fotografiích si můžete prohlédnout současnou podobu instalace a prvňáky při práci. V říjnu jsme zahájili činnost kroužků, kterém mají dětem zpestřit odpolední aktivitu a zdokonalit či naučit je novým dovednostem. Jedná se o kroužek anglického jazyka pro 1. a 2. ročník, doučování českého jazyka pro 3.-5. ročník a sportovní kroužek pro všechny. Začala také oblíbená náboženská výchova.