Školní výlet do Moravského krasu

4.06.2009 - Tomáš Havlíček

Letos jsme navštívili největší a nejznámější krasovou oblast u nás – Moravský kras. Vyrazili jsme v 8 hodin a cca 8.45 jsme už vystupovali na parkovišti u Skalního mlýna. Odtud jsme vyjeli ekovláčkem k Punkevní jeskyni. Před započetím prohlídky stihly děti utratit pořádný díl kapesného. :) První etapa prohlídky vedla zpřístupnělou částí jeskyně, kde si děti s úžasem ve tváři prohlédly nasvícenou krápníkovou výzdobu – někteří si možná i zapamatovaly, který krápník je stalagmit, stalaktit a stalagnát. Po krátkém stoupání nitrem vápencové hory jsme se náhle vynořili na dně neslavně proslulé propasti Macocha. Místo mělo jedinečnou atmosféru díky chladu, děsivému tichu a malému množství světla. Zde jsme si vyslechli notoricky známou pověst a vypravili se na lodičky. Plavba Punkvou se dětem líbila asi nejvíc, všechny seděly se zatajených dechem a poslouchaly výklad převozníka až do konce. Pak jsme se vyvezli lanovkou nad Macochu, prohlédli si propast shora a děti opět ulevily svým peněženkám. Rozhodli jsme se, že se ještě podíváme na další propast – Koňský spád, který byl nedaleko. Po této příjemné vycházce lesem jsme se vrátili k lanovce, sjeli dolů a vyčkali příjezdu vláčku. Dole u Skalního mlýna jsme dali dětem opět krátký rozchod a pak vyrazili zpět na Hanou.

Školní výlet Mikulov a Mikulčice

24.05.2008 - Tomáš Havlíček

Školní výlety jsou tradičním obohacením školního roku. Mají být odměnou žákům za snahu ve škole. Na výletě mají žáci možnost poznat a dozvědět se něco zajímavého, co rozšíří jejich obzory, pobavit se a užít si společně legraci. Pro učitele je výlet možností poznat děti jinak než ve škole, popř. je trochu informovat a poučit. Výlet může posloužit i jako nenásilná forma výuky, ostatně tak jsme se ho letos snažili koncipovat.

Proto naše kroky, tedy vlastně kola autobusu, směřovali nejprve do Mikulčic, na jejichž okraji se nachází pozůstatky osídlení našich předků: mikulčické hradiště bylo jedním z hlavních středisek Velké Moravy. Ve zdějším muzeu a projekčním sálu zbudovaném kolem základů starobylého kostela si žáci mohli prohlédnout, jak lidé žili před více než 1000 lety – zdejší archeologické nálezy jsou největší z této doby na našem území. Starší žáci si zapisovali některé poznatky do notýsků, neboť měli druhý den zpracovat o výletě malý elaborát. Nabyté vědomosti mohli také zúročit při vyplňování tematických pracovních listů, jež v muzeu každý obdržel ke vstupence.

Po prohlídce jsme se přesunuli do Mikulova. Chvíli jsme se procházeli městem, prohlédli si místní zámek a pak zamířili na Svatý kopeček, na jehož vrcholu byl v XVII. století vystavěn kostel Sv. Šebestiána. Děti zdatně zdolali i pro nás namáhavý výstup, odměnou nám byl pěkný výhled na město i okolí. Po té jsme sestoupili znovu na náměstí a žáci dostali hodinový rozchod. Rodiče jistě rádi dosvědčí, že jej nevyužili jen k nakoupení sladkostí, ale že drobnou pozorností či suvenýrem obdarovali i je. Myslíme si, že se výlet opět vydařil.

   novější články »