Školní výlet do Přerova

23.05.2019 - Tomáš Havlíček

Datum pro školní výlet letos připadlo na středu 22. května. Ačkoliv předpověď počasí nevypadala – vzhledem k plánovanému programu – zrovna přívětivě, nedalo se s tím nic dělat. Bohužel meteorologický výhled se naplnil v té nejhorší podobě, takže jsme už z Hoštic vyjeli za deště. Ani po příjezdu do Přerova se mraky neumoudřily a skrápěly nás celou cestu od autobusu k přerovskému zámku. Zde, resp. v Muzeu Komenského, nás čekala zážitková expozice zaměřená na školní výuku v různých historických obdobích – od zbožného baroka, přes přísné Rakousko-Uhersko, osvobozenou první republiku až po budovatelská léta socialismu. V každé dobově autentické třídě si žáci něco vyzkoušeli, dokonce i tělesné tresty. Pan průvodce v kostýmu předválečného pana řídícího dětem zábavnou formou přiblížil strasti dřívějšího vzdělávání a nechyběl ani závěrečný znalostní kvíz.

Po netradiční výuce jsme se pěšky přesunuli k nedalekému parku za řekou Bečvou, kde sídlí ornitologická stanice ORNIS. Kvůli neustálému dešti jsme mohli absolvovat jen prohlídku vnitřních expozic, ale i ty stály za to. Dětem se zvláště líbily 3D brýle pro virtuální realitu a relaxační místnost imitující prostředí lesa. Na závěr výletu jsme se schovaní pod pláštěnkami a deštníky vrátili do centra Přerova a rozešli se po nákupech suvenýrů a dárečků. Ač nám počasí tentokrát nepřálo, účel školního výletu byl naplněn beze zbytku a všichni byli nakonec spokojeni.

 
p_20190522_104313.jpg p_20190522_090240.jpg p_20190522_090255.jpg p_20190522_103023.jpg p_20190522_094737.jpg p_20190522_101852.jpg p_20190522_113604.jpg p_20190522_102533.jpg p_20190522_115946.jpg p_20190522_122047.jpg p_20190522_122314.jpg p_20190522_120755.jpg p_20190522_123132.jpg p_20190522_123214.jpg p_20190522_130658.jpg p_20190522_131856.jpg