Výsledky volby do školské rady

16.11.2008 - Tomáš Havlíček

Dne 13. listopadu 2008 proběhla na půdě školy volba nového člena do školské rady. Po uplynutí tříletého funkčního období pana Radka Buriana bylo nutné zvolit nového člena za rodiče. Zvolena byla všemi hlasy voličů paní Blanka Zemanová. Voleb se zúčastnilo 15 zákonných zástupců žáků naší ZŠ, z toho 14 hlasovalo pro paní Zemanovou, jeden se zdržel.