Volba do školské rady

12.12.2014 - Tomáš Havlíček

Vážení rodiče, v tomto roce skončilo tříleté funkční období člena školské rady z řad zákonných zástupců žáků (rodičů). Volba se uskutečnila ve čtvrtek 20. listopadu 2014 v budově ZŠ v rámci třídních schůzek. Na další období byl zvolen pan Radek Burian. Děkujeme za spolupráci v minulém období a přejeme hodně elánu a energie do dalších tří let.